Digitala resan

Digitalisering eller effektivisering via IT stöd har pågått i många år och med att tekniken utvecklas och vår omvärld förändras, kommer vi nog aldrig att avsluta denna ”resa”. Vi har sett i våra uppdrag att många företag, oavsett bransch, har liknande utmaningar. Utifrån vår erfarenhet har vi byggt en modell som vi använder oss av i våra uppdrag som IT-chef eller förändringsledare. Utöver vår erfarenhet och vår modell är vår styrka är att vi både har arbetat i IT företag som levererat tjänster och att vi nu agerar hos våra kunder som beställare och kravställare av IT-tjänster.

Om du är ett medelstort bolag och har ett behov av modernisering, effektivisering, förändring eller en interims IT-chef så tror vi att vi kan hjälpa er på den digitala resan.

Vi ser fram emot ett möte där vi kan berätta mer.

Vi hjälper våra kunder med:


  • Resan till ”molnet”
  • Digitalisera arbetsmoment
  • Sätta processer och policy
  • Minimera risker relaterat till IT
  • Etablera förvaltningsmodell
  • Styrning av IT och samarbete med befintliga IT partners

Kompetens

Utifrån våra tidigare uppdrag har vi en bred kompetens, lång erfarenhet och vet av ”IT-smärtan” som våra kunder upplever. Med detta har vi byggt upp en modell där vi systematiskt, tillsammans med kunden lägger en plan för den digitala resan.

Ansvarsområden


  • Projektledning – planera och driva förändringar
  • Processer – tydligare arbetsmoment i processteg
  • Interimschef – ofta tar vi en sådan roll i våra uppdrag