Om Tetracon

Vi är ett konsultbolag som genomför IT-managementuppdrag som stärker företag och organisationer i olika faser av förändring och förvaltning på den digitala resan.

Våra erfarna konsulter stöttar chefer och ledare med utmaningar i verksamheten, när kompetens saknas eller när tiden inte räcker till för att förvalta, vidareutveckla eller genomföra en större förändring av verksamhetens IT-stöd.

I tätt samarbete med våra kunder genomför vi uppdrag och projekt som skapar högt affärsvärde och hållbara lösningar. Vi når framgång genom att tillsammans med kund bygga en kultur där lärandet och erfarenhetsutbytet är centralt.

Sagt om oss

”Tetracon har en bred kunskap kring IT-relaterade frågor, vilket varit en trygghet i de vägval vi gjort."

"Som företag fick vi genom att anlita en IT-chef på deltid från Tetracon en helt annan nivå på IT-kunnande än om vi skulle ha anställt någon till det jobbet."

"I det förändringsarbete vi genomförde var det affärskritiskt att få in en senior Interim IT-chef. Tetracon hjälpte oss att komma ikapp vår tekniska skuld, ställa rätt krav på leverantörer och ansvarade för upphandlingen när vi behövde genomföra flera omfattande systembyten."

"Den analys och kartläggning av IT som Tetracon genomförde utifrån deras modell med trafikljus blev väldigt tydlig för oss alla i ledningsgruppen. Vi fick både ett nuläge och en tydlig plan för vad vi behövde göra framåt."

Kontakt


Vill du bli kontaktad? Mejla oss!

kontakt@tetracon.se