Konsulter


Porträttbild av medarbetare Per Ringius

Per Ringius

Per har en lång och bred erfarenhet av ledande roller inom IT. Han har främst arbetat inom området drift/förvaltning, infrastruktur och säkerhet. I hans olika roller har han haft övergripande leveransansvar vilket också inkluderat budget, sälj, marknad samt upphandlingar av drifttjänster. Per är som person analytisk, strukturerad och lyhörd.

De senaste tio åren driver Per tillsamman med sina kollegor Tetracon, med uppdrag inom förändringsledning, rådgivning och som IT-chef. Uppdragen har även inkluderat projektledning, drift/förvaltning samt styrning av projekt rörande tjänste- och verksamhetsutveckling. Upphandling av tjänster och outsourcing. Uppföljning av leveranser – som beställare och leverantör – samt kravställare och sammanhållande för utveckling av MS CRM och SharePoint. Branscherna som Per har verkat inom är fastighetsutveckling, fastighetsmäkleri, biståndsorganisationer och medicinteknik.

Porträttbild av medarbetare Peter Littmarck

Peter Littmarck

Peter har arbetat inom området IT-infrastruktur sedan 1996. Peter har en bred teknisk kunskap och med en bakgrund i verksamheten som marknadschef och senare även IT-chef, har han erhållit ett pragmatiskt synsätt på relationen mellan IT och verksamhet.

Peter axlar ofta rollen som tjänsteansvarig, systemansvarig, driftansvarig ofta i och med ansvar för lokala eller globala leveransteam. I detta har vanligtvis ingått att agera teknisk projektledare, beställare/kravställare med uppföljning av så väl interna som externa leverantörer. Agerat koordinerande part mellan utveckling, förvaltning och drift. I sitt förvaltningsuppdrag har Peter haft ansvar för budget, avtal, taktisk och strategisk planering.

Peter har verkat i både små, medelstora och globala organisationer vilket har bidragit till en förståelse för hur IT bäst kan stötta verksamhetens behov och krav utifrån dess storlek och förutsättningar. Peter har en lång erfarenhet bakom sig med sin start i systemintegration, datalagring och fysisk IT-säkerhet. Peter har med sin erfarenhet från olika branscher erhållit och dragit nytta av sin goda analysförmåga. Hanterat stressfyllda situationer och snäva tidplaner. Agerat prestigelöst, diplomatiskt och med lyhördhet.

Porträttbild av medarbetare Henrik Lundin

Henrik Lundin

Henrik är en driven och ambitiös projektledare med stor erfarenhet av outsourcade tjänster. Han förstår hur IT stödjer affärsverksamheten och hur den bäst utvecklas för att generera affärsnytta.

Henrik har som verksam inom och kring området IT-infrastruktur sedan 1995 skaffat en bred teknisk kunskap som han applicerar i sin dagliga verksamhet. De roller Henrik vanligtvis arbetar inom är teknisk projektledare, service manager och beställare ofta med uppföljning mot interna såväl som externa leverantörer. Som ansvarig för större outsourcing-implementationer inom Sverige och globalt, har Henrik erfarenhet av upphandlingar och omförhandlingar inom området. Han har också flera års vana av att arbeta med off-shore leverantörer placerade i Europa, Kina och Indien.

Henrik har stor vana av självständigt arbete såväl i projekt som inom förvaltningsgrupperingar och har därtill goda ledaregenskaper. Värdeord förknippade med Henrik är bla flexibel, lyhörd, prestigelös, kostnadsmedveten och stressresistent.