Porträttbild av medarbetare Per Ringius

Per Ringius

VD

Per har en lång och bred erfarenhet av ledande roller inom IT. Han har främst arbetat inom området drift/förvaltning, infrastruktur och säkerhet. I hans olika roller har han haft övergripande leveransansvar vilket också inkluderat budget, sälj, marknad samt upphandlingar av drifttjänster. Per är som person analytisk, strukturerad och lyhörd.

De senaste tio åren driver Per tillsamman med sina kollegor Tetracon, med uppdrag inom förändringsledning, rådgivning och som IT-chef. Uppdragen har även inkluderat projektledning, drift/förvaltning samt styrning av projekt rörande tjänste- och verksamhetsutveckling. Upphandling av tjänster och outsourcing. Uppföljning av leveranser – som beställare och leverantör – samt kravställare och sammanhållande för utveckling av MS CRM och SharePoint. Branscherna som Per har verkat inom är fastighetsutveckling, fastighetsmäkleri, biståndsorganisationer och medicinteknik.