Ikon för rollen IT-chef/cio

IT-chef / CIO

Vi agerar IT-chef på heltid, deltid eller som en interimslösning. Våra konsulter har erfarenhet av att ha agerat IT-chef för nationella och internationella företag med 30 till 500 anställda.

Tillsammans med våra kunder hjälper vi till att uppnå en IT leverans som är anpassad efter verksamhetens krav och behov. Utmaningarna kan vara en IT miljö som börjar bli till åren, arbetsmoment som borde digitaliseras, en teknisk utveckling som springer från verksamheten och gamla IT-leverantörer som inte inser vikten av att ha nöjda kunder.


Kompetens

Som IT-chef/CIO ser vi i våra uppdrag att en bredkompetens och lång erfarenhet är värdefullt. Man behöver kunna prata och förstå tekniker, samtidigt kunna förmedla ett tydligt budskap i ledningsgrupper. Förstå verksamhetens krav och förmedla dessa tydligt mot leverantörer, samtidigt förstå leverantörens behov av information för att kunna göra ett bra jobb.

Ansvarsområden


  • IT-chef – operativt och strategiskt företräda IT i företaget och i ledningsgruppen
  • Projektledare – interna projekt
  • Upphandling – av IT-tjänster och konsulter
  • Chef – medarbetaransvar och ansvar för underkonsulter