Ikon för rollen projektledning

Projektledning

När våra kunder tagit beslut om att genomföra en förändring hjälper vi på ett metodiskt sätt kunden att uppnå sin målbild. Våra konsulter har erfarenhet av att leda projekt och förändringar inom outsourcing, molntjänster, upphandling, IT-utveckling och IT infrastruktur.

Vi hjälper våra kunder med:

 • På ett metodiskt och beprövat sätt planera och genomföra en beslutad förändring.
 • Avlasta nyckelpersoner i organisationen vid genomförande av beslutad förändring.
 • Säkerställa att förändringen genomförs på ett kontrollerat sätt enligt verksamhetens förväntningar.
 • Under projekttiden hantera eventuella avvikelser enligt beslutad metod.
 • Genom projektledning och erfarenhet leda eller stötta förändringsprojekt så att verksamhetsnytta uppnås.
 • Hantera information till alla intressenter genom hela projekttiden.
 • Leda och entusiasmera projekt och organisationsmedlemmar för att på ett positivt sätt ta sig an förändringen.
 • Ta fram projektbudget och följa upp utfall för en bättre kontroll av kostnader för den isolerade förändringen.

Kompetens

Våra konsulter som kan ta rollen som projektledare har en bred kompetens och erfarenhet. Förutom att vi ofta tar oss rollen att företräda vår kund gentemot externa leverantörer genom en projektleverans, så har även många av oss suttit i motsvarande roller på leverantörens sida och med det ser utmaningarna från bådas håll vilket ger en fördel i ett produktivt samarbete mellan kund och leverantör.

Ansvarsområden


 • Projektledning – leda projekt och delta i styrgrupper.
 • Förändringsledning – leda organisationer genom en förändring.
 • Upphandling – för företaget driva upphandlingar av IT-tjänster och/eller stötta verksamheten i upphandlingar av system.