Ikon för rollen upphandling

Upphandling

Som upphandlingskonsult stöttar vi organisationer i upphandlingar av IT tjänster och system. Vi kan driva hela upphandlingen eller agera som rådgivare. Med oss har vi erfarenhet av ett antal tidigare upphandlingar och ett upparbetat strukturkapital med processer och mallar. Vår erfarenhet breddas med insyn hos båda parter, då vi har erfarenhet av att agerat i andra roller, på både kund och leverantörssidan.

Vi hjälper våra kunder med IT upphandlingar av system, tjänster och drift. I våra uppdrag stöttar vi våra kunder på en spelplan som de själva inte känner sig hemma på. Med vår modell säkerställer vi att arbetet framskrider på ett strukturerat sätt och med vår erfarenhet bidrar vi med de frågor som är självklara för oss men inte från våra kunder. Tillsammans med våra kunder får vi en mer komplett kravbild från verksamheten och tekniken, vilken vi sedan används som underlag i upphandlingen tillsammans med våra mallar.

Vi hjälper våra kunder med:

  • Process för upphandling
  • Mallar
  • Utvärderingsmatris
  • Projektledning
  • Rådgivning
  • Styrgruppsdeltagande
  • Kravspecifikation

Kompetens

Våra konsulter som kan ta rollen som Upphandlingskonsult har en bred kompetens och erfarenhet. Utöver att vi drivit ett antal upphandlingar och agerat som projektledare har vi agerat i roller hos både kund och leverantörer och med det bra insikt hos båda parter.

Ansvarsområden


  • Projektledning – Driver hela eller delar av upphandlingen, i samarbete med kunden.
  • Process – En etablerad process för att snabbt komma igång och inte missa några steg under upphandlingen.
  • Mallar – Ett redan framtaget strukturkapital, från start till mål.